Ons bedrijf

In 2007 is het bedrijf opgericht door René Alders, toen nog onder de naam RHA HR-Consultancy. Omdat de bedrijfsnaam onze visie onvoldoende weergaf, is in 2009 besloten de naam van ons bedrijf aan te passen. De naam is met name ingegeven door de volgende bevindingen en waarden:

  • Onze ervaring leert ons dat alleen intelligentie onvoldoende is om succesvol te zijn als leidinggevende. Wat wij zien is dat succesvolle leidinggevenden naast de normale dosis "IQ" ook beschikken over een gezonde dosis "EQ".
  • Daarnaast geloven we in gelijkwaardigheid. Een ieder is wat waard en levert een bijdrage aan het geheel, op zijn/haar eigen wijze.
  • Kwaliteit is voor ons een belangrijke factor om voorop te willen en kunnen lopen.

EQuality HRM was een feit!

Equality HRM richt zich op de menselijke factor binnen uw bedrijf. Daarmee doelen wij op het gedrag van uw medewerkers. Wij stellen ons de vraag “welk gedrag efficiënt en effectief is en welk gedrag inefficiënt en in-effectief? Met andere woorden welk gedrag past en welk gedrag niet. In onze visie is het Bedrijfsbeleid en het HRM-beleid onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om uw Business met succes uit te kunnen voeren heeft u succesvolle medewerkers nodig.

Wij zien succesvolle medewerkers als de belangrijkste factor voor een goed draaiende organisatie. Net als bij een machine die draait, hangt het succes van een organisatie af van de mate van onderhoud. Alle onderdelen van de machine behoeven onderhoud. Vergeet men één deel, dan loopt de machine vast. Zo werkt het ook met personeel. Personeel heeft aandacht, aanmoediging en begeleiding nodig. Hoe is het HRM-beleid binnen uw organisatie ingevuld?

Welkom bij EQuality HRM

Volg ons op LinkedIn